Plesiosaurus

€ 14.000,00
Omschrijving

Plesiosaurus  (3 mtr lang )

from cretaceous turonian from goulmima city asfla site 

De plesiosaur is 3 meter lang met maar 2 paddels 

Museum Quality  Piece,s 

""Verzending van het fossiel vanuit Duitsland ""

Ontstaan
De plesiosaurussen ontstonden zo’n 210 miljoen jaar geleden en behoren tot de groep Plesiosauria (zie kader). De plesiosaurussen stamden net als de ichthyosaurussen af van reptielen die op het land leefden. De plesiosaurussen hadden aan die afkomst vier vinnen overgehouden die ze actief gebruikten om zich voort te bewegen. Met het hoofd en de staart stuurden de zeereptielen hun lijf bij.

Nek
Wat ongetwijfeld het meest aan de plesiosaurus opvalt, is zijn lange nek. Sommige plesiosaurussen hebben tot wel zeventig nekwervels! Op afbeeldingen zien we de plesiosaurussen hun lange nek wel eens in allerlei bochten kronkelen. Recent onderzoek suggereert echter dat de nekken helemaal niet zo flexibel waren: ze moeten zelfs vrij stijf zijn geweest. Grote vraag is natuurlijk: waar dienden die lange nekken eigenlijk voor? Men  suggereert dat de reptielen met hun lange nekken goed in staat waren om organismen die op de bodem van de zee leefden, te grijpen en verorberen. De onderzoekers trekken die conclusie op basis van de maaginhoud van twee plesiosaurussen.

Dieet
Maar waarschijnlijk was het dieet van plesiosaurussen veelzijdiger dan op de zeebodem levende diertjes. Onderzoeken tonen aan dat plesiosaurussen ook vissen en zelfs andere reptielen aten. In 2009 ontdekten onderzoekers in de maag van een plesiosaurus zelfs een embryo van een ichthyosaurus. De plesiosaurus was uitgerust met lange, puntige tanden die waarschijnlijk niet zo geschikt waren om langdurig mee te kauwen. Onderzoekers gaan er dan ook vanuit dat de plesiosaurus zijn prooi doorgaans heelhuids doorslikte. Bij het verteren van die prooi kreeg de plesiosaurus wel hulp. In het verleden zijn diverse plesiosaurussen met stenen in hun maag aangetroffen. Die stenen zouden de plesiosaurus geholpen hebben om zijn voedsel fijn te malen.

Land
In eerste instantie dachten onderzoekers dat plesiosaurussen – die zich dus met hun vier vinnen voortbewogen – ook wel in staat moeten zijn geweest om op het land te komen. Inmiddels zijn onderzoekers daarvan teruggekomen. De vinnen zouden het gewicht van het reptiel op het land niet kunnen dragen. Bovendien zou het reptiel zich op het land niet goed raad weten met zijn lange nek. Overigens moet die nek het reptiel ook in het water wel in zekere zin in de weg hebben gezeten. Zo zou de plesiosaurus mede door die nek niet zo heel snel zijn geweest.

Jongen
Daaruit volgt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat plesiosaurussen eieren op het land legden. In plaats daarvan moeten ze wel levendbarend zijn geweest. In 2011 hebben onderzoekers daar bewijs voor gevonden. Ze troffen de resten van een 78 miljoen jaar oude zwangere plesiosaurus aan. Met de vondst was bewezen dat plesiosaurussen levendbarend waren. Bovendien wees de vondst erop dat plesiosaurussen voor hun jongen zorgden. “De embryo is – in vergelijking met de moeder – heel groot,” zo vertelt onderzoeker Robin O’Keefe. “Veel groter dan men in vergelijking met andere reptielen zou denken. Veel van de dieren die vandaag de dag leven en het leven schenken aan zo’n groot jong, zijn sociaal en zorgen voor hun jong. We speculeren dat plesiosaurussen vergelijkbaar gedrag vertoonden. Het betekent dat hun sociale leven meer leek op dat van moderne dolfijnen dan op dat van andere reptielen.”